×

🏥เซฟฮาร์ท สาขาชัยภูมิ

❤💙 ศูนย์โรคหลอดเลือดหัวใจ…

🏥เซฟฮาร์ท สาขาสมุทรสาคร

💙❤ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด …

🏥เซฟฮาร์ท สาขาบางพลี

❤💙ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด …

ศักยภาพศูนย์หัวใจ “เซฟฮาร์ท”

  • การตรวจหลอดเลือดผ่านสายสวนหัวใจ (CAG)
  • การแก้ไขหลอดเลือดผ่านสายสวนหัวใจ (PCI)
  • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (PPM,AICD,CRT)
  • การผ่าตัดบายพาส (CABG)
  • การผ่าตัดเปลี่ยน หรือซ่อมลิ้นหัวใจ และโรคหัวใจแต่กำเนิด

🚨รับได้ทุกสิทธิการรักษา ตลอด 24 ชั่วโมง

❤ทำไม...ต้องรักษา "หัวใจ" กับเซฟฮาร์ท ?

เราให้บริการด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย อย่างครบวงจร เราให้บริการด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ ตลอด 24 ชั่วโมง เราให้บริการโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญ งานบริการเป็นเลิศ เราให้บริการด้วยสถานพยาบาลที่ใหม่ สะอาด มั่นใจได้ว่าปลอดภัย ปลอดเชื้อ เรามีศูนย์ประสานงานการส่งต่อคนไข้ฉุกเฉินจากสถานพยาบาลอื่นๆ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ด้วยช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

💙ติดต่อเรา❤

คุณสามารถส่งข้อความหาเราได้

"เซฟฮาร์ท" เข้าถึงง่าย รักษาได้ทุกคน

เป็นผู้นำการรักษาโรคหัวใจ อันดับ 1 ในประเทศไทย และมุ่งหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการยอมรับสูงสุด

1. เรามุ่งมั่นเป็นศูนย์หัวใจที่ให้บริการที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานสากล
2. พัฒนาทีมบุคลากรที่มีความสามารถโดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
3. ให้การบริการดุจญาติมิตรและพัฒนาคุณภาพการให้ บริการอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาทีมบุคลากรที่มีความสามารถโดยยึดหลักคุณธรรมและ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
5. ให้การบริการดุจญาติมิตรและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ อย่างต่อเนื่อง

CASE ผ่าตัด By Safeheart

💉ผ่าตัดด้วยเครื่องมือทันสมัย เราให้บริการด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย อย่างครบวงจร

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด By Safe heart

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด By Safe heart มีทั้งหมด 3 สาขา