02-120-6299 [email protected]
หัวใจเต้นผิดจังหวะ นำพา โรคไหลตาย!!!

หัวใจเต้นผิดจังหวะ นำพา โรคไหลตาย!!!

  • articles

โรคไหลตาย เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของการนำเกลือแร่โซเดียมเข้าออก
เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะขั้นรุนแรงและเสียชีวิตกระทันหันได้

ปัจจัยเสี่ยง

“โรคไหลตาย” เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะขั้นรุนแรงและอาจทำให้เสียชีวิต

  • ป่วยเป็นไข้สูง
  • ดื่มแอลกอฮอล์
  • การใช้ยานอนหลับเป็นประจำ
  • ขาดแร่ธาตุโพแทสเซียม

การรักษา

  • ลดปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้น
  • ถ้ามีไข้สูง ควรใช้ยา
  • ลดการดื่มแอลกอฮอล์
  • การฝัง เครื่องกระตุ้นหัวใจเข้าไปในเร่างกาย

เครื่องกระตุ้นหัวใจ

การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อช่วยให้หัวใจเต้นได้เป็นจังหวะ
ปกติ โดยทั่วไปใช้ในคนที่หัวใจเต้นช้า หรือมีการนำไฟฟ้าผิดปกติ
ในห้องหัวใจ

ใส่ความเห็น

Close Menu