02-120-6299 [email protected]
อาการ Bradycardia หรือ หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ

อาการ Bradycardia หรือ หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ

 • articles

อาการหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ คือ ผู้ที่มี อัตราการเต้นของหัวใจช้ากว่าที่ควรจะเป็น เช่น อัตราการเต้นของหัวใจไม่ถึง 60 ครั้งต่อนาที โดยทั่วไป ผู้ใหญ่ ควรมีอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก อยู่ที่ 60-100 ครั้งต่อนาที เพราะฉะนั้นผู้ที่หัวใจเต้นช้ากว่า 60 ครั้งต่อนาที จึงนับว่ามีอาการหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ ทั้งนี้อาการหัวใจเต้นช้ากว่าปกติมักก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา เพราะหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือด และออกซิเจน ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายได้เพียงพอ

สาเหตุที่พบบ่อย

หัวใจเต้นช้าอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น มีประวัติคนในครอบครัวมีอัตราการเต้นของหัวใจช้า สมรรถภาพร่างกายอยู่ในระดับสูง การหายใจแบบทำสมาธิ การนอนหลับ หรือผลข้างเคียงของยา

อาการของหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ

ผู้ที่มีภาวะ Bradycardia หรืออัตราการเต้นของหัวใจช้ากว่าปกติ จะทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงสมองและส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการป่วยต่าง ๆ ดังนี้

 • รู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย
 • วิงเวียนศีรษะ
 • รู้สึกไม่มีสมาธิ สับสนมึนงง
 • มีอาการคล้ายจะเป็นลมเนื่องจากภาวะความดันโลหิตต่ำ
 • หายใจไม่อิ่ม หายใจไม่สุด หรือหายใจไม่ทั่วท้อง
 • ใจสั่นๆ หรือรู้สึกเจ็บหน้าอก
 • รู้สึกเหนื่อยเร็ว
 • เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น (เกิดในบางรายที่มีอาการรุนแรง)

จะเป็นอย่างไรหากไม่ได้รับการรักษา

เมื่อโรคที่ร้ายแรงทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นช้า แล้วผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษา อาจมีอาการที่รุนแรงขึ้น เช่น

 

แนวทางการรักษา Bradycardia หรืออัตราการเต้นของหัวใจช้ากว่าปกติ

ภาวะหัวใจเต้นช้าอาจไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเสมอไป อย่างไรก็ตาม เมื่อภาวะนี้ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือเมื่อโรคหัวใจทำให้หัวใจเต้นช้าลง ผู้ป่วยควรเข้ารับการรักษา 

ตัวควบคุมคลื่นไฟฟ้าหัวใจเทียม (artificial pacemaker) ที่แพทย์ใส่เข้าไปอาจสามารถทำให้หัวใจเต้นปกติได้ 

แพทย์จะแนะนำการรักษาที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเคส: 

 • การเปลี่ยนยารักษาโรคหัวใจ 
 • การใช้ยารักษาโรคไทรอยด์ หรือ ภาวะเมแทบอลิกซินโดรมอื่น ๆ 
 • การเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต เช่น รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ ออกกำลังกายให้มากขึ้น หรือหยุดสูบบุหรี่ 
 • ตรวจอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตเป็นประจำ 

ใส่ความเห็น

Close Menu