×

🌺วันที่ 11 เมษายน 2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทเซฟฮาร์ท การแพทย์ กรุ๊ปส์ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อรับพรก่อนหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ บรรยากาศ เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน