02-120-6299 [email protected]
เด็กไทย รู้ทันป้องกันภัย จากสื่อออนไลน์

เด็กไทย รู้ทันป้องกันภัย จากสื่อออนไลน์

  • articles

?หากจะกล่าวถึงสิ่งที่เด็กยุคสมัยนี้ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ คงหนีไม่พ้น “สังคมออนไลน์” บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บ้างก็เรียกว่า “โซเชียลมีเดีย” อย่างไรก็ตามสื่อดังกล่าวก็เปรียบเสมือนดาบสองคมที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบ

?อย่างไรก็ตามเยาวชนร้อยละ 40.4 ไม่เคยปรึกษาหรือบอกใครเรื่องโดนกลั่นแกล้งทางออนไลน์ หรือถูกคุกคามทางเพศ และพบว่าเด็กผู้หญิงมักถูกกลั่นแกล้งมากกว่าเด็กผู้ชาย

?พ่อแม่ควรให้ความรักและเวลาคุณภาพ รับฟังมากกว่าสั่งสอน ช่วยลูกสร้างทักษะชีวิต ฝึกระเบียบวินัยในการควบคุมตนเองและความรับผิดชอบตั้งแต่ลูกยังเล็ก ลดโอกาสในการเข้าถึงโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตและเกม สอนให้มีทักษะรู้เท่าทันสื่อและความฉลาดทางดิจิทัล และมีทางออกเชิงสร้างสรรค์อื่น ๆ เช่น เพิ่มกิจกรรมดนตรี กีฬา และศิลปะ

?พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถสอนให้ลูกหลาน รู้เท่าทันภัยจากการใช้สื่อออนไลน์ได้ ดังนี้
1. สอนให้เด็กจัดการตัวตนและชื่อเสียงออนไลน์ รับผิดชอบต่อการกระทำบนโลกออนไลน์
2. สอนให้ใช้เวลาออนไลน์อย่างพอเหมาะพอดี ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การงาน และชีวิตด้านอื่น
3. สอนให้ยืดหยุ่น เข้มแข็ง รับมือกับการกลั่นแกล้งได้ดี
4. สอนให้รักษาความปลอดภัย ตั้งรหัสผ่าน ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ และการโจมตีระบบ
5. สอนให้รักษาความเป็นส่วนตัว ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
6. สอนให้คิดวิเคราะห์ สืบค้น แยกแยะ ไม่เชื่อทุกอย่างที่เห็นหรือรับมา
7. สอนให้ตระหนักการกระทำบนโลกออนไลน์ ย่อมมีร่องรอยให้ตามสืบตามตัวได้เสมอ
8. สอนให้เข้าใจให้อภัย เห็นอกเห็นใจคนอื่น บริหารจัดการอารมณ์ตนเองบนโลกออนไลน์

.
#โรคหัวใจ
#เรื่องหัวใจให้เราดูแล
#เซฟฮาร์ทการแพทย์กรุ๊ปส์
#SafeHeartGroups
.
#ใช้สิทธิฉุกเฉินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
#สิทธิบัตรทอง
#สิทธิประกันสังคม (ต้องมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด)
#เงินสดและประกันชีวิต
#สิทธิข้าราชการยกเว้นฉุกเฉินใช้ตามเกณฑ์UCEP
————————————————
.
?ปรึกษาเรื่องโรคหัวใจ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
.
Line : @safeheartgroup
.
?ศูนย์หัวใจเซฟฮาร์ท สาขา โรงพยาบาลสมุทรสาคร
095-919-5835
?ศูนย์หัวใจเซฟฮาร์ท สาขา โรงพยาบาลเพชรเวช
065-135-2222
?ศูนย์หัวใจเซฟฮาร์ท สาขา โรงพยาบาลนครท่าฉลอม
.
รายละเอียดเพิ่มเติม…..http://bit.ly/safeheartws

ใส่ความเห็น

Close Menu