02-120-6299 [email protected]
เรามาทำความรู้จักกับ “หัวใจ”

เรามาทำความรู้จักกับ “หัวใจ”

#ทำความรู้จักกับหัวใจ
.
หัวใจเป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่ พบอยู่ในช่องอกค่อนไปทางด้านซ้ายของคนเรา โดยขนาดของหัวใจนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งเราสามารถคะเนขนาดของหัวใจคร่าว ๆ ได้จากขนาดกำปั้นของเราเอง เนื่องจากขนาดของหัวใจมักจะใหญ่กว่ากำปั้นของเราเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
.
เราทุกคนจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ทุกเซลล์ภายในร่างกาย ดังนั้น การที่หัวใจมีหน้าที่สำคัญในการสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ก็เท่ากับว่า หัวใจกำลังทำหน้าที่ในส่งออกซิเจนที่อยู่ในเลือด ไปยังเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายนั่นเอง
.
หัวใจถูกแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ได้แก่ ด้านบน 2 ห้อง และด้านล่างอีก 2 ห้อง เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละห้องจะมีหน้าที่และชื่อเรียกที่แตกต่างกัน ดังนี้
.
#หัวใจห้องบนขวา
หัวใจห้องบนขวา(Right atrium) เป็นส่วนที่คอยรับเลือดจากร่างกายส่วนบนและส่วนล่างผ่านหลอดเลือดดำใหญ่ 2 เส้น คือ หลอดเลือดดำบน (superior vena cava) และหลอดเลือดดำล่าง (Inferior vena cava)
.
#หัวใจห้องล่างขวา
หัวใจห้องล่างขวา (Right ventricle) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับเลือดต่อจากหัวใจห้องบนขวา และส่งเลือดต่อไปยังปอดเพื่อทำการฟอก โดยผ่านลิ้นหัวใจพัลโมนารี (pulmonary valve) และหลอดเลือดแดงพัลโมนารี (pulmonary arteries)
.
#หัวใจห้องบนซ้าย
หัวใจห้องบนซ้าย (Left atrium) เมื่อเลือดได้รับการฟอกจากปอดแล้ว จะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนอยู่สูง ซึ่งเลือดนี้จะเดินทางเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย โดยผ่านหลอดเลือดดำพัลโมนารี หรือหลอดเลือดดำจากปอด (pulmonary veins) จากนั้นจึงส่งต่อไปยังหัวใจห้องล่างซ้าย
.
#หัวใจห้องล่างซ้าย
หัวใจห้องล่างซ้าย (Left ventricle) ทันทีที่เลือดมาถึงหัวใจส่วนนี้ เลือดจะถูกสูบฉีดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผ่านลิ้นหัวใจเอออร์ติก (Aortic valve) และหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา (Aorta) ดังนั้น หัวใจส่วนนี้จึงจำเป็นจะต้องมีผนังหัวใจที่หนาและแข็งแรงที่สุด ทั้งยังเป็นห้องหัวใจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดด้วยเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงพอที่จะสูบฉีดเลือดออกไปทั่วร่างกายได้

ในการสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายนั้นจะทำให้เกิดการบีบและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ โดยเราจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่า “การเต้นของหัวใจ” ซึ่งการบีบและคลายตัวดังกล่าวยังส่งผลต่อระดับแรงดันของหลอดเลือดที่ทำหน้าที่ลำเลียงเลือดไปทั่วร่างกายด้วย แรงดันที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า “ความดันโลหิต” และเราสามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือแพทย์
.
เมื่อหัวใจมีความสำคัญต่อการทำงานของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย หากเราต้องการที่จะมีสุขภาพกายที่ดี จึงต้องหันมาดูแลสุขภาพของหัวใจกันให้มากขึ้นด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การทำงานของหัวใจเป็นไปอย่างปกติ และหลีกเลี่ยงโรคภัยต่าง ๆ ที่อาจตามมาจากการที่หัวใจของเราอ่อนแอได้
.
.
? ใช้สิทธิฉุกเฉิน ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ?
ถ้ามีอาการจุกแน่นหน้าอก ร้าวไปกราม แขน2ข้าง ร่วมกับ
หายใจไม่สะดวก เหงื่อแตก ตัวเย็น วูบ เป็นลม หมดสติ
.
#โรคหัวใจ
#เรื่องหัวใจให้เราดูแล
#เซฟฮาร์ทการแพทย์กรุ๊ปส์
#SafeHeartGroups
.
#ใช้สิทธิฉุกเฉินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
#รับสิทธิบัตรทอง
#สิทธิประกันสังคม (ต้องมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด)
#เงินสดและประกันชีวิต
#สิทธิข้าราชการยกเว้นฉุกเฉินใช้ตามเกณฑ์UCEP
————————————————
.
?ปรึกษาเรื่องโรคหัวใจ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ?ได้ตลอด 24 ชั่วโมง?
.
? ศูนย์หัวใจเซฟฮาร์ท-วัฒนา สาขาโรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา
? 065-135-2222 หรือ ? 042-219 888 ต่อ ศูนย์หัวใจ
? Line : @safeheartgroup
.
? ศูนย์หัวใจเซฟฮาร์ท สาขา โรงพยาบาลสมุทรสาคร
? 095-919-5835

ใส่ความเห็น

Close Menu