02-120-6299 [email protected]
โรคหัวใจเกิดได้กับทุกวัย

โรคหัวใจเกิดได้กับทุกวัย

  • Health

#โรคหัวใจเกิดได้กับทุกวัย
.
จริง ๆ แล้วโรคหัวใจ (Heart Disease) พบได้ในทุกเพศและช่วงอายุ แต่คนทั่วไปมักเข้าใจว่าเกิดได้ในกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น ซึ่งแต่ละช่วงอายุจะพบต่างชนิดกัน โดยในเด็กจะพบเป็น “โรคหัวใจแต่กำเนิด” ส่วนผู้ใหญ่จะพบเป็น “โรคหัวใจขาดเลือด” ซึ่งสาเหตุแต่ละชนิดแตกต่างกัน
.
โดยโรคหัวใจแต่กำเนิด แบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน

1.โรคหัวใจแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว ความผิดปกติในโครงสร้างของระบบหลอดเลือด และ/หรือหัวใจที่เป็นมาแต่กำเนิด โดยไม่มีการผสมกันของเลือดดำและเลือดแดงจึงไม่มีอาการเขียว

2.โรคหัวใจแต่กำเนิดชนิดเขียว คือ ภาวะที่มีความผิดปกติของหัวใจ และ/หรือหลอดเลือดที่เกิดขึ้น โดยที่ความผิดปกตินั้น ๆ ทำให้มีเลือดดำปนอยู่ในฝั่งของเลือดแดง เด็กจึงอยู่ในภาวะขาดออกซิเจน ริมฝีปาก เล็บมือเล็บเท้าสีออกเขียว ๆ ม่วง ๆ ซึ่งจะเห็นชัดเจนที่เด็กร้องหรือดูดนม การเจริญเติบโตของเด็กกลุ่มนี้จะน้อยกว่าปกติเพราะเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายมีระดับออกซิเจนต่ำกว่าปกติ
.
สำหรับสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด ส่วนใหญ่มาจากการใช้ชีวิตประจำวัน การทานอาหาร และการไม่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสะสมเป็นเวลานาน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตกะทันหันนั้น เกิดจากผู้ป่วยไม่ทันระวังตัวว่าตนเองมีโรคนี้อยู่เมื่อออกแรงหนัก ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่หนักกว่าที่ทำปกติ หรือเล่นกีฬาหนัก ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน อาจจะกระตุ้นให้หัวใจทำงานหนักขึ้น จึงทำให้ “ตะกรันไขมัน” สะสมในหลอดเลือดหัวใจเกิดการปริแตกออกได้ ซึ่งทำให้เกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างเฉียบพลันและเสียชีวิตกะทันหันนั่นเอง
.
นี่แหละจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องสูงวัยเท่านั้นที่ควรไปตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี เพราะถ้าเรารู้เร็วและดูแลร่างกายตั้งแต่เนิ่น ๆ เราก็มีสิทธิ์ชนะโรคภัยเหล่านี้ได้
.
? ใช้สิทธิฉุกเฉิน ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ?
ถ้ามีอาการจุกแน่นหน้าอก ร้าวไปกราม แขน2ข้าง ร่วมกับ
หายใจไม่สะดวก เหงื่อแตก ตัวเย็น วูบ เป็นลม หมดสติ
.
#โรคหัวใจ
#เรื่องหัวใจให้เราดูแล
#เซฟฮาร์ทการแพทย์กรุ๊ปส์
#SafeHeartGroups
.
#ใช้สิทธิฉุกเฉินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
#รับสิทธิบัตรทอง
#สิทธิประกันสังคม (ต้องมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด)
#เงินสดและประกันชีวิต
#สิทธิข้าราชการยกเว้นฉุกเฉินใช้ตามเกณฑ์UCEP
————————————————
.
?ปรึกษาเรื่องโรคหัวใจ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ?ได้ตลอด 24 ชั่วโมง?
.
? ศูนย์หัวใจเซฟฮาร์ท-วัฒนา สาขาโรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา
? 065-135-2222 หรือ ? 042-219 888 ต่อ ศูนย์หัวใจ
? Line : @safeheartgroup
.
? ศูนย์หัวใจเซฟฮาร์ท สาขา โรงพยาบาลสมุทรสาคร
? 095-919-5835

ใส่ความเห็น

Close Menu