×

โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ตีบตัน ? หรือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ??

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เกิดจากหลอดเลือดแด…

9 ประโยชน์ ของ “ไอโอดีน” ประโยชน์เยอะ แถมยังบำรุงหัวใจด้วยนะ

ประโยชน์ ของ ไอโอดีน ( รับประทานให้ปริมาณที่พ…

หัวใจโตเกิดจาก ❤️?? ขนาดหัวใจที่โตกว่าปกติอาจแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ

1. โตจากกล้ามเนื้อที่หนาตัวกว่าปกติ เพราะทำงา…