02-120-6299 [email protected]

อาการผิดปกติของร่างกายบอกอะไรเราได้บ้าง

#อาการผิดปกติของร่างกายบอกอะไรเราได้บ้าง.อาการเจ็บป่วยตามส่วนต่างๆของร่างกาย บางครั้งก็เป็นสัญญาณที่บอกถึงปัญหาทางสุขภาพของเราได้ เพราะฉะนั้นเราจึงควรสังเกตอาการ เพื่อจะได้รักษา หรือบรรเทา อาการ ที่ร่…

0 Comments

การออกกำลังกายให้ส่งผลกับหัวใจ

ในปัจจุบันการเข้ามาของเทคโนโลยีนั้น ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตประจำวันของเรา เช่น- ลิฟต์ ช่วยให้สามารถขึ้นไปบนตึกหลายๆชั้นได้ โดยไม่ต้องเดินบันได- Application การเรียกรถรับจ้างต่างๆ รวมถึงการซื…

0 Comments

โรคหัวใจแต่กำเนิด

#โรคหัวใจแต่กำเนิด.ทารกแรกเกิดที่เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด จะเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจและการทำงานของหัวใจ ซึ่งเด็กจะมีอาการเหนื่อยง่าย ทานนมไม่ได้ และมีภาวะตัวเขียว โดยสามารถแบ่งง่ายๆ ออกเป็น 2 …

0 Comments
Close Menu