×

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ศูนย์หัวใจเซฟฮาร์ท บางพลี เข้ารับการฝึกอบรม BLS หรือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เป็นความช่วยเหลือทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานที่ให้บริการแก่ผู้คนก่อนที่จะไปโรงพยาบาลหรือในสถานการณ์ที่ไม่สามารถให้บริการทางการแพทย์ระดับสูงได้ในทันที
ณ โรงพยาบาลบางพลี