×
  • การตรวจหลอดเลือดผ่านสายสวนหัวใจ (CAG)
  • การแก้ไขหลอดเลือดผ่านสายสวนหัวใจ (PCI)
  • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (PPM,AICD,CRT)
  • การผ่าตัดบายพาส (CABG)
  • การผ่าตัดเปลี่ยน หรือซ่อมลิ้นหัวใจ และโรคหัวใจแต่กำเนิด

🚨รับได้ทุกสิทธิการรักษา ตลอด 24 ชั่วโมง